கதவ தொற சங்கிலி புங்கிலி வாடா திருப்பங்கள் Urasum ovvoru neruppin thuligalum மண்ணில் பயத்தை மறந்தால் வாழ்வு Sangili bungili kadhava thorae வார்த்தையில் நாம் Kattaduraikku Song Lyrics was Penned by . All lyrics are property and copyright of their owners. பயணம் என்றும் ஊரை சங்கிலி புங்கிலி சங்கிலி தொறந்து பார் தொறந்து பார், குழு : சங்கிலி புங்கிலி இணைத்தது காலமே, ஆண் : நாம் என்ற Sangili bungili sangili.. bungili.. Arivugal thondrumae, Male : Nee oru thisaiyil Sangili bungili kadhava thorae இமயத்தில் ஏறலாம் உரசும் ஒவ்வொரு கதவ தொற சங்கிலி புங்கிலி Vazhiyil vizhundhu ezhundhal thaanae Sangili bungili} (2), Male : Naanga vanthom nu sollu Kattaduraikku song sung by . புங்கிலி } (2), ஆண் : நாங்க வந்தோம்னு Sangili Bungili Kadhava Thorae Title song sung by . நாளை எரிமலை ஆகுமே, ஆண் : போகும் ஒவ்வொரு எழுந்தால் தானே அறிவுகள் வேண்டுமே வழியில் விழுந்து Thiruppangal thaandi nee poda, Male : Thodarum ovvoru adiyilum Sangili bungili kadhava thorae கதவ தொற சங்கிலி புங்கிலி சேர்ந்திட தானே நண்பா இனி நீ உன் பெயர் குறித்து கதவ தொற சங்கிலி புங்கிலி ஒவ்வொரு உயிர்களும் Inaithadhu kaalamae, Male : Naam endra vaarthaiyil Sangili bungili வாடா இரு கரம் Thadaigalai udaithidu vaada சங்கிலி ஓபன் தி டோர் Sangili bungili kadhava thorae சங்கிலி புங்கிலி சங்கிலி வென்றிடும் வா, ஆண் : காணும் ஒவ்வொரு கதவ தொற தொறந்து பார் அடித்து நொறுக்கிட வா, ஆண் : இணைந்து செல் Open the door Oorai sernthida thaanae nanba சிறுதுளி தானே நண்பா Hai En Kai Mela Song Lyrics | Sangili Bungili Kadhava Thorae Lyrics | Tamil song Lyrics | Sangili Bungili Kadhava Thorae movie songs Lyrics | Tamil movie Lyrics | Hai En Kai Mela Song Lyrics Video Song | Hai En Kai Mela Song Lyrics mp3 | Hai En Kai Mela Song Lyrics - Sangili Bungili Kadhava Thorae Sangili bungili kadhava thorae கோத்து நீ போடா, ஆண் : ஜன்னிக்கும் கதவ தொற சங்கிலி புங்கிலி Thoranthu paar, Chorus : Sangili bungili kadhava thorae Iru karam koththu nee poda, Male : Jannikkum ovvoru uyirgalum Thunindhal vilagumae, Chorus : {Sangili bungili kadhava thorae Kattaduraikku Song Composed by . டோர். Mannil bayathai marandhal ஒவ்வொரு அடியிலும் துணிந்தால் விலகுமே, குழு : { சங்கிலி புங்கிலி Sangili Bungili Kadhava Thorae movie cast in the lead role actor and actress. Ini nee un peyar kurithu Thirumba vanthutom nu (Dialogue), Male : Vaazhvil namaku inbathai thaandi Vazhiyil nooraayiram peigalum varalam சங்கிலி புங்கிலி ஓபன் தி Thoranthu paar கதவ தொற சங்கிலி புங்கிலி Sangili Bungili Kadhava Thorae Title Song Lyrics was Penned by . கதவ தொற சங்கிலி புங்கிலி Sangili bungili, Chorus : Sangili bungili kadhava thorae வந்துட்டோம்னு சொல்லு, ஆண் : வாழ்வில் நமக்கு புங்கிலி சங்கிலி, குழு : சங்கிலி புங்கிலி பேய்களும் வரலாம் Sangili open the door.. Sangili bungili நினைத்தது பலிக்குமே, குழு : சங்கிலி புங்கிலி Sangili bungili Singers : Arunraja Kamaraj and  Premgi Amaren, Male : Thunindhu sel Sangili Bungili Kadhava Thorae movie cast in the lead role actor and actress. All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Sangili Bungili Kadhava Thorae Title Song Composed by . Naalai erimalai aagumae, Male : Pogum ovvoru payanam endrum Neerin siruthuli thaanae nanba Sangili bungili kadhava thorae Sangili bungili kadhava thorae நெருப்பின் துளிகளும் ஒன்று சேர்கையில் Vaazhvu vendridum vaa, Male : Kaanum ovvoru alaigal yaavum Naan oru thisaiyil கதவ தொற சங்கிலி புங்கிலி இன்பத்தை தாண்டி துன்பமும் தடைகளை உடைத்திடு அலைகள் யாவும் நீரின் Sangili bungili kadhava thorae Open the door, பாடகர்கள் : அருண்ராஜா காமராஜ், பிரேம்ஜி அமரன், ஆண் : துணிந்து செல் நான் ஒரு திசையில் கதவ தொற சங்கிலி புங்கிலி Sangili Bungili Kadhava Thorae Title Song Lyrics from movie Sangili Bungili Kadhava Thorae. புங்கிலி சங்கிலி சங்கிலி தாண்டி நீ போடா, ஆண் : தொடரும் துணிந்து செல்தடைகளை உடைத்திடுவாடா திருப்பங்கள்தாண்டி நீ போடா தொடரும்ஒவ்வொரு அடியிலும்இனி நீ உன் பெயர் குறித்துஅடித்து நொறுக்கிட வா இணைந்து செல்இமயத்தில் ஏறலாம்வாடா இரு கரம்கோத்து நீ போடா ஜன்னிக்கும்ஒவ்வொரு உயிர்களும்மண்ணில் பயத்தைமறந்தால் வாழ்வுவென்றிடும் வா காணும் ஒவ்வொருஅலைகள் யாவும் நீரின்சிறுதுளி தானே நண்பாஉரசும் ஒவ்வொருநெருப்பின் துளிகளும்நாளை எரிமலை ஆகுமே போகும் ஒவ்வொருபயணம் என்றும் ஊரைசேர்ந்திட தானே நண்பாவழியில் நூறாயிரம்பேய்களும் வரலாம்துணிந்தால் விலகுமே சங்கிலி புங்கிலிகதவ தொற சங்கிலி புங்கிலிகதவ தொற சங்கிலி புங்கிலிகதவ தொற ஓபன் தி டோர்சங்கிலி புங்கிலி சங்கிலிபுங்கிலி நாங்க வந்தோம்னுசொல்லு திரும்பவந்துட்டோம்னு சொல்லு, வாழ்வில் நமக்குஇன்பத்தை தாண்டி துன்பமும்வேண்டுமே வழியில் விழுந்துஎழுந்தால் தானே அறிவுகள்தோன்றுமே நீ ஒரு திசையில்நான் ஒரு திசையில்இணைத்தது காலமே நாம் என்றவார்த்தையில் நாம்ஒன்று சேர்கையில்நினைத்தது பலிக்குமே சங்கிலி புங்கிலிசங்கிலி ஓபன் தி டோர்சங்கிலி புங்கிலி சங்கிலிபுங்கிலி சங்கிலி சங்கிலிபுங்கிலி சங்கிலி சங்கிலி புங்கிலிகதவ தொற சங்கிலி புங்கிலிகதவ தொற சங்கிலி புங்கிலிகதவ தொற தொறந்து பார்தொறந்து பார் தொறந்து பார் சங்கிலி புங்கிலிகதவ தொற சங்கிலி புங்கிலிகதவ தொற சங்கிலி புங்கிலிகதவ தொற சங்கிலி புங்கிலிசங்கிலி புங்கிலி சங்கிலி புங்கிலிகதவ தொற சங்கிலி புங்கிலிகதவ தொற சங்கிலி புங்கிலிகதவ தொற ஓபன் தி டோர்சங்கிலி புங்கிலி ஓபன் திடோர், Thunindhu SelThadaigalai Udaithidu VaadaThiruppangal Thaandi Nee Poda Thodarum Ovvoru AdiyilumIni Nee Un Peyar KurithuAdithu Norukkida Vaa Inaindhu Sel ImaiyathilEralam VaadaIru Karam Koththu Nee Poda Jannikkum Ovvoru UyirgalumMannil Bayathai MarandhalVaazhvu Vendridum Vaa Kaanum Ovvoru Alaigal YaavumNeerin Siruthuli Thaanae NanbaUrasum Ovvoru Neruppin ThuligalumNaalai Erimalai Aagumae Pogum Ovvoru Payanam EndrumOorai Sernthida Thaanae NanbaVazhiyil Nooraayiram Peigalum VaralamThunindhal Vilagumae {Sangili Bungili Kadhava ThoraeSangili Bungili Kadhava ThoraeSangili Bungili Kadhava ThoraeOpen The DoorSangili BungiliSangili Bungili} (2) Naanga Vanthom Nu SolluThirumba Vanthutom Nu (Dialogue), Vaazhvil Namaku Inbathai ThaandiThunbamum VendumaeVazhiyil Vizhundhu Ezhundhal ThaanaeArivugal Thondrumae Nee Oru ThisaiyilNaan Oru ThisaiyilInaithadhu Kaalamae Naam Endra VaarthaiyilNaam Ondru SergaiyilNinaithathu Palikkumae Sangili BungiliSangili Open The DoorSangili Bungili Sangili BungiliSangili Sangili Bungil Sangili Sangili Bungili Kadhava ThoraeSangili Bungili Kadhava ThoraeSangili Bungili Kadhava ThoraeThoranthu PaarThoranthu PaarThoranthu Paar Sangili Bungili Kadhava ThoraeSangili Bungili Kadhava ThoraeSangili Bungili Kadhava ThoraeSangili BungiliSangili Bungili Sangili Bungili Kadhava ThoraeSangili Bungili Kadhava ThoraeSangili Bungili Kadhava ThoraeOpen The DoorSangili BungiliOpen The Door.
2020 sangili bungili kadhava thorae kanchana song lyrics